Hà Nội "nhập hàng" nước sông Đuống đắt hơn các nhà máy khác