Go-Viet tuyên bố sự cố ẩn Hoàng Sa, Trường Sa không liên quan đến vấn đề biển đảo

Vũ Hướng

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 13:10 PM (GMT+7)

Go-Viet tuyên bố sự cố ẩn Hoàng Sa, Trường Sa không liên quan đến vấn đề biển đảo

Chuyên mục : Kinh doanh

Go-Viet tuyên bố sự cố ẩn Hoàng Sa, Trường Sa không liên quan đến vấn đề biển đảo

Liên quan đến sự cố không hiển thị chữ Hoàng Sa, Trường Sa, đại diện ứng dụng gọi xe cho biết không liên quan đến các vấn đề biển, đảo của Việt Nam, mà chỉ là do lỗi trong việc cập nhật, nâng cấp ứng dụng.