Giới nhà giàu khẳng định độ “chịu chơi” với biệt thự sinh thái