Giới học thuật trầm trồ trước công trình nghiên cứu lịch sử tiền Việt

Sơn Lương

Thứ ba, ngày 19/11/2019 07:31 AM (GMT+7)

Giới học thuật trầm trồ trước công trình nghiên cứu lịch sử tiền Việt

Giới học thuật trầm trồ trước công trình nghiên cứu lịch sử tiền Việt

Dự án Lịch sử đồng tiền Việt Nam – Quá trình hình thành và phát triển tập hợp những bộ sưu tập hiếm quý chưa từng được công bố với nguồn thông tin khổng lồ, chính xác, kết hợp kiến thức hàn lâm, kiến thức khoa học và kiến thức thực tiễn của các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tầm cũng như các nhà quản lý.