'Giật mình' với thưởng Tết có thể không phải là tiền!

Dương Mạnh

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:41 AM (GMT+7)

'Giật mình' với thưởng Tết có thể không phải là tiền!

'Giật mình' với thưởng Tết có thể không phải là tiền!

Nhiều bạn đọc “thở dài” với quy định thưởng Tết có thể không phải là tiền, bởi không có tiền thưởng lấy gì để về quê, muốn mua sắm chút đỉnh ăn tết lấy gì để mua?