Giá thịt lợn lên đến 200.000 đồng/kg, Bộ Nông nghiệp họp gấp

Lê Nam

Thứ ba, ngày 19/11/2019 12:37 PM (GMT+7)

Giá thịt lợn lên đến 200.000 đồng/kg, Bộ Nông nghiệp họp gấp

Chuyên mục : Hàng hóa

Giá thịt lợn lên đến 200.000 đồng/kg, Bộ Nông nghiệp họp gấp

Đến nay, giá lợn hơi bình quân khoảng 70.000 đồng/kg, mà thịt ba chỉ có nơi đã 200.000 đồng/kg...