Dù nghèo cách mấy cũng phải dùng đến 2 loại tiền sau

Lê Thúy Hằng

Thứ hai, ngày 16/12/2019 09:16 AM (GMT+7)

Dù nghèo cách mấy cũng phải dùng đến 2 loại tiền sau

Dù nghèo cách mấy cũng phải dùng đến 2 loại tiền sau

Đời người, có 2 loại tiền nhất định phải tiêu, không chỉ giúp sự nghiệp của ta ngày càng phát đạt, mà còn tích thêm công đức.