24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Sao Mai

Dự kiến tiếp tục giảm 50% phí, lệ phí trong hoạt động xây dựng đến hết năm 2021

Chuyên mục: Bất Động Sản
Dự kiến tiếp tục giảm 50% phí, lệ phí trong hoạt động xây dựng đến hết năm 2021

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 112/2020/TT-BTC, nhiều loại phí, lệ phí trong hoạt động xây dựng được giảm 50% đến 30/6/2021.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; trong đó, đề xuất tiếp tục giảm các loại phí, lệ phí này đến hết ngày 31/12/2021. Cụ thể như sau:
1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định như sau:
- Mức thu lệ phí cấp lần đầu: lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức sau khi giảm 50% sẽ còn lại là 500.000 đồng/chứng chỉ; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân sau khi giảm 50% sẽ còn lại là 150.000 đồng/chứng chỉ.
- Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên.
2. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng sau khi giảm 50% sẽ còn lại như sau:

Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)

≤ 15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0.0095

0.0085

0.0075

0.00625

0.005

0.00375

0.00235

0.00125

0.001

0.0005

- Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng nêu trên.
3. Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC.
Thổ Kim
cafeland
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484