Dự kiến tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Quang Long

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 13:55 PM (GMT+7)

Dự kiến tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Dự kiến tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Trần chi phí lãi vay để được trừ khi tính thuế dự kiến được tăng lên 30% thay cho mức 20% như quy định hiện hành và sẽ được áp dụng ngay trong kỳ quyết toán thuế năm nay.