Dòng vốn rẻ và “cỗ xe tam mã”

Chu Hồng Phượng

Thứ ba, ngày 07/07/2020 11:11 AM (GMT+7)

Dòng vốn rẻ và “cỗ xe tam mã”

Chuyên mục : Tài chính

Dòng vốn rẻ và “cỗ xe tam mã”

Ngành ngân hàng đang đưa ra nhiều giải pháp để góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, đẩy “cỗ xe tam mã” (gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng) tiến bước.