Đông Á Hotel Group muốn nới room ngoại lên 100%

Thu Miên

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 21:38 PM (GMT+7)

Đông Á Hotel Group muốn nới room ngoại lên 100%

Đông Á Hotel Group muốn nới room ngoại lên 100%

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á đã thông qua kế hoạch thay đổi ngành nghề kinh doanh, nâng room của khối ngoại lên 100% để đón các đối tác chiến lược.