Đối thoại Mỹ Triều Tiên: 365 ngày duyên nợ

Thúy An

Thứ ba, ngày 17/12/2019 12:47 PM (GMT+7)

Đối thoại Mỹ Triều Tiên: 365 ngày duyên nợ

Đối thoại Mỹ   Triều Tiên: 365 ngày duyên nợ

Diễn biến năm qua và thời gian gần đây cho thấy quan hệ Mỹ - Triều Tiên và tình hình bán đảo Triều Tiên đang cải thiện theo hướng “chậm mà không chắc”