Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc tránh đầu tư và IPO tại Mỹ

Thúy An

Thứ ba, ngày 19/11/2019 19:18 PM (GMT+7)

Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc tránh đầu tư và IPO tại Mỹ

Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc tránh đầu tư và IPO tại Mỹ

Theo Kết quả khảo sát do trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và MarcumBP (Mỹ) thực hiện, nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đang tránh đầu tư và IPO tại Mỹ.