Doanh nghiệp phải đề nghị bên bán hàng cam kết không cài đặt 'đường lưỡi bò'

Thủy Tiên

Thứ năm, ngày 21/11/2019 12:05 PM (GMT+7)

Doanh nghiệp phải đề nghị bên bán hàng cam kết không cài đặt 'đường lưỡi bò'

Chuyên mục : Hàng hóa

Doanh nghiệp phải đề nghị bên bán hàng cam kết không cài đặt 'đường lưỡi bò'

Cần rà soát các hợp đồng, văn bản pháp lý giao kết với đối tác bán hàng nước ngoài và yêu cầu người bán phải cam kết đảm bảo hàng nhập khẩu không gắn, cài đặt, sử dụng thông tin, hình ảnh đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền Việt Nam.