Doanh nghiệp phải đề nghị bên bán hàng cam kết không cài đặt 'đường lưỡi bò'