Doanh nghiệp Mỹ có thêm 90 ngày giao dịch với Huawei

Dũng Chín

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:44 AM (GMT+7)

Doanh nghiệp Mỹ có thêm 90 ngày giao dịch với Huawei

Doanh nghiệp Mỹ có thêm 90 ngày giao dịch với Huawei

Chính quyền Mỹ đã gia hạn thêm 90 ngày cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục giao dịch với Huawei trong lúc cơ quan chức năng soạn thảo quy định mới.