DN 9 tháng tuổi bán độc quyền chế phẩm Redoxy 3C cho Hà Nội giá bao nhiêu?

24HMoney đã kiểm duyệt
DN 9 tháng tuổi bán độc quyền chế phẩm Redoxy 3C cho Hà Nội giá bao nhiêu?

Giá thành Công ty Thoát nước Hà Nội mua của Arktic dao động từ 295.000đ/kg đến 326.000đ/kg. Ảnh TPO

Trong kết luận của Thanh tra thành phố, các hợp đồng giữa Công ty Thoát nước Hà Nội với doanh nghiệp 9 tháng tuổi (Công ty Arktic) đều làm rõ mức giá mua chế phẩm Redoxy 3C. Đơn vị này cũng dẫn báo cáo của Công ty Arktic cho biết, nhà cung cấp độc quyền này bán sản phẩm “không vì lợi nhuận“...

"Không vì lợi nhuận"

Như trước đó Dân Việt đã thông tin, mới đây, Thanh tra TP.Hà Nội đã công khai đăng tải kết luận thanh tra việc sử dụng hóa chất Redoxy 3C. Việc kết luận thanh tra theo dự kiến phải được công bố từ tháng 7/2019, tuy nhiên, do "hồ sơ phức tạp, chưa đủ căn cứ kết luận" nên đã bị trì hoãn nhiều lần.

Việc sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước sông, hồ có lẽ sẽ không gây ồn ào khi TP. Hà Nội không kiên quyết phản đối các chuyên gia Nhật Bản sử dụng công nghệ đặt máy nano và tấm vật liệu Bioreactor để xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch. Trong khi đó, lại để Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) vẫn sử dụng hóa chất Redoxy 3C.

Công ty Thoát nước là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND Thành phố quyết định thành lập, có ngành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác…

Còn đối tác của Công ty Thoát nước Hà Nội là Công ty Arktic, đơn vị phân phối độc quyền chế phẩm Redoxy 3C. Doanh nghiệp này gây được sự chú ý của dư luận bởi là người sáng lập là ông Nguyễn Đức Hạnh, người thân của một lãnh đạo cấp cao ở Hà Nội.

Trong kết luận của Thanh tra thành phố, các hợp đồng giữa Công ty Thoát nước Hà Nội với Công ty Arktic đều làm rõ mức giá mua chế phẩm Redoxy 3C. Đơn vị này cũng dẫn báo cáo của Công ty Arktic cho biết, nhà cung cấp độc quyền này bán sản phẩm "không vì lợi nhuận".

Trong báo cáo của Công ty Arktic viết: "Công ty Arktic và công ty Watch Water xác định cung cấp chế phẩm Redoxy 3C cho Thành phố nhằm mục đích cải tạo, mang lại môi trường trong sạch cho các hồ, không vì lợi nhuận."

Tuy nhiên, trong kết luận thanh tra không thấy nêu việc Công ty Arktic mua sản phẩm của Công ty Watch Water GmbH với giá là bao nhiêu.

Cụ thể, tại Kết luận của Thanh tra nêu rõ, sau khi có văn bản đề nghị UBND Thành phố cho phép ứng dụng sản phẩm Redoxy 3C và theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc mua chế phẩm Redoxy 3C phục vụ cho việc thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ của Hà Nội, ngày 10/08/2016, Công ty Thoát nước ký Hợp đồng số 08/TNHH-HĐKT2016 với Công ty Arktic mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy-3C (giá 326.000đ/kg vận chuyển theo đường hàng không).

Ngày 17/9/2016, Công ty Thoát nước ký Hợp đồng số 11/TNHH-HĐKT2016 với Công ty Arktic mua 16,2 tấn chế phẩm Redoxy-3C (giá 326.000đ/kg, vận chuyển theo đường hàng không).

Ngày 26/9/2016, Công ty Thoát nước có Tờ trình số 1275/TTr-TNHH gửi UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, có nội dung: Để phục vụ công tác thử nghiệm và tiến hành xử lý các hồ theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 308/TB-UBND ngày 22/8/2016 và văn bản số 7508/VP-ĐT ngày 26/8/2016, Công ty đã mua 19,4 tấn Redoxy 3C từ Công ty Arktic, khối lượng chế phẩm đã sử dụng khoảng 11,4 tấn. Theo kết quả quan trắc chất lượng nước nền ở 111 hồ nội thành, Công ty đã thống kê được 81/111 hồ nội thành cần tiến hành xử lý; để thực hiện xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 308/TB-UBND ngày 22/8/2016, theo tính toán sơ bộ khối lượng chế phẩm dùng để xử lý cần khoảng 150 tấn. Để kịp tiến độ cơ bản đảm bảo các hồ trong nội thành và một số hồ ngoại thành được xử lý, Công ty Thoát nước đề nghị UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cho phép Công ty: Mua chế phẩm Redoxy 3C với khối lượng 20 tấn theo đường hàng không để xử lý ô nhiễm nước các hồ trong tháng 10/2016 (đơn giá 339.000đ/kg); khối lượng chế phẩm còn lại sẽ được đặt hàng và nhập về theo đường biển khoảng 121 tấn (đơn giá 295.000đ/kg).

Hợp đồng số 12/TNHH-HĐKT2016 ngày 31/10/2016 mua 16,2 tấn (giá 326.000đ/kg, vận chuyển theo đường hàng không); Hợp đồng số 1511/XNXLNT-HĐKT2016 ngày 15/11/2016 mua 16,2 tấn (giá 326.000đ/kg, vận chuyển theo đường hàng không); Hợp đồng số 1312/XNXLNT-HĐKT2016 ngày 13/12/2016 mua 37,8 tấn (giá 295.000đ/kg, vận chuyển theo đường biển).

Từ năm 2017, việc xử lý ô nhiễm và duy trì chất lượng nước các hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C nằm trong công tác thoát nước và xử lý nước thải, thực hiện theo phương thức đặt hàng được UBND Thành phố phê duyệt.

Công ty Thoát nước ký các hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C với Công ty Arktic, cụ thể: Hợp đồng số 01/XLNT-Redoxy3C ngày 16/01/2017, mua 18,9 tấn với giá 295.000đ/kg; Hợp đồng số 02/2017/XLNT ngày 12/02/2017 mua 37,8 tấn với giá 295.000đ/kg; Hợp đồng số 07/TNHN ngày 16/03/2017 mua 53,1 tấn với giá 295.000đ/kg.

Từ tháng 12/2017 và năm 2018, Công ty Thoát nước ký 05 Hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C với Công ty Arktic theo giá biến động của đồng EUR, cụ thể: Hợp đồng số 47B/2017/TNHN ngày 01/12/2017 mua 27 tấn với giá 320.000đ/kg; Hợp đồng số 47C/2017/TNHN ngày 06/12/2017 mua 35 tấn với giá 316.500đ/kg; Hợp đồng số 47C/2018/TNHN ngày 24/03/2018 mua 34,8 tấn với giá 316.500đ/kg; Hợp đồng số 25A/2018/TNHN ngày 15/06/2018 mua 82,2 tấn với giá 317.7000đ/kg; Hợp đồng số 41A/2018/TNHN ngày 13/10/2018 mua 24,6 tấn với giá 317.7000đ/kg.

Như vậy, theo hợp đồng giữa Công ty Thoát nước với Công ty Arktic, giá thành chế phẩm Redoxy 3C được mua bán với giá dao động từ 295.000đ/kg đến 326.000đ/kg tùy theo đơn đặt hàng bằng hàng không hay đường biển và do tỷ giá USD thay đổi.

DN 9 tháng tuổi bán độc quyền chế phẩm Redoxy 3C cho Hà Nội giá bao nhiêu?

Từ ngày 23/9/2016, Công ty Arktic chính thức trở thành đơn vị phân phối độc quyền chế phẩm Redoxy 3C tại Việt Nam

Mua hóa chất theo phương thức đặt hàng

Mặc dù báo cáo là "không vì lợi nhuận" theo báo cáo của Công ty Arktic, tuy nhiên việc công ty nhập hóa chất của Công ty Watch Water GmbH là bao nhiêu thì vẫn là một ẩn số.

Về quá trình giao thương, ngày 01/8/2016, Công ty Watch Water GmbH ký văn bản thỏa thuận về việc phân phối độc quyền với Công ty Arktic; cấp Giấy chứng nhận Nhà phân phối ủy quyền (ngày 15/9/2016); cấp Giấy chứng nhận Nhà phân phối độc quyền (ngày 23/9/2016) đồng ý cho Công ty Arktic được quyền đại diện kinh doanh và cung cấp dịch vụ đối với các sản phẩm của Watch Water GmbH tại Việt Nam.

Như vậy, để mua được chế phẩm Redoxy 3C, TP Hà Nội chỉ có một nơi duy nhất là công ty Arktic và không có sự lựa chọn khác.

Đến tháng 7/2016, chế phẩm Redoxy 3C được UBND Thành phố giao Công ty Thoát nước thực hiện thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ. Sau đó, UBND Thành phố đã đồng ý cho phép triển khai nhân rộng xử lý ô nhiễm hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C. Sau khi có đề xuất của các cơ quan liên ngành gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND Thành phố quyết định phê duyệt phương án đặt hàng mua chế phẩm Redoxy 3C.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng giao Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện cung ứng dịch vụ xử lý nước thải, trong đó có kinh phí mua chế phẩm Redoxy-3C. Công ty Thoát nước đã đặt mua chế Redoxy-3C từ Arktic để phun rải, xử lý ô nhiễm, duy trì môi trường nước các hồ trên địa bàn Thành phố. Các đơn đặt hàng như đã trình bày ở trên.

Từ năm 2016 đến quý I/2019, tổng số khối lượng Redoxy 3C, Công ty Thoát nước đã mua, nhập kho là 403,040 tấn, với tổng giá trị 137.614.290.000đ. Công ty đã sử dụng 380,592 tấn, tồn kho là 22,448 tấn. Hiện tồn kho là 22,448 tấn và đang được theo dõi, quản lý trên hồ sơ, sổ sách kế toán của Công ty Thoát nước.

Công ty Arktic được góp vốn bởi hai cổ đông gồm ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh; địa chỉ trụ sở tại 313 đường Nguyễn Tam Trinh (Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai). Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn.

Tháng 6/2016, ông Đào Xuân Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang và ngày 23/7/2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại Công ty Arktic cho ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

Ngày 26/7/2016, Công ty Arktic đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ ba) với 2 thành viên góp vốn là ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng; địa chỉ trụ sở chính: số 12 Đặng Tiến Đông (Trung Liệt, Đống Đa). Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang.

Ngày 30/5/2017, Sở KH-ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho Công ty Arktic tại địa chỉ số 180 Triệu Việt Vương (Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngày 4/6/2019, Công ty Arktic đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ năm với 2 thành viên góp vốn gồm ông Nguyễn Trường Giang và ông Đỗ Xuân Hùng; địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1002, số 180 phố Triệu Việt Vương (Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng). Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang.

Ong Lý

Dân Việt

Nhà đầu tư lưu ý

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề
Tải app 24HMoney trên mobile
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857