Diện tích mía đường Việt Nam tiếp tục sụt giảm mạnh

Hoài Thơ

Thứ ba, ngày 19/11/2019 21:06 PM (GMT+7)

Diện tích mía đường Việt Nam tiếp tục sụt giảm mạnh

Diện tích mía đường Việt Nam tiếp tục sụt giảm mạnh

Trên thị trường hàng hóa, giá đường tiếp tục đà tăng do những lo ngại về nguồn cung.