Dịch do virus Corona: Phó Thủ tướng chỉ đạo minh bạch thông tin