Dịch COVID-19: Anh chi thêm hơn 100 triệu bảng hỗ trợ người vô gia cư

Thanh Thùy

Thứ tư, ngày 24/06/2020 11:23 AM (GMT+7)

Dịch COVID-19: Anh chi thêm hơn 100 triệu bảng hỗ trợ người vô gia cư

Dịch COVID-19: Anh chi thêm hơn 100 triệu bảng hỗ trợ người vô gia cư

Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Anh, Chính phủ Anh đã phát động chương trình "Everyone In" đảm bảo cho  mọi người dân nước này đều có nơi ăn, chốn ở tránh dịch. Theo đó, khoảng 15.000 người vô gia cư đã được bố trí lưu trú tạm thời tại các khách sạn từ tháng 3 vừa qua.