Dịch bệnh corona: Doanh nghiệp sắm máy sát khuẩn, cách ly chuyên gia Trung Quốc