Dệt may cần khu công nghiệp chuyên biệt

Thúy Anh

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 06:04 AM (GMT+7)

Dệt may cần khu công nghiệp chuyên biệt

Dệt may cần khu công nghiệp chuyên biệt

Các doanh nghiệp dệt may đang như ngồi trên lửa, khi thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực chỉ tính bằng tháng mà ngành này vẫn chưa có những nhà máy, khu công nghiệp chuyên biệt cho dệt và nhuộm.