Đầu tư quý mới: Thích nghi, kiên nhẫn chọn cơ hội

Trần Dương Quang

Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:38 PM (GMT+7)

Đầu tư quý mới: Thích nghi, kiên nhẫn chọn cơ hội

Chuyên mục : Chứng khoán

Đầu tư quý mới: Thích nghi, kiên nhẫn chọn cơ hội

Sau giai đoạn tăng gần 40% kể từ vùng đáy, TTCK đang bước vào nhịp điều chỉnh. Sự kiên nhẫn trong giai đoạn này là cần thiết. Các nhịp điều chỉnh sẽ mở ra cơ hội mua cho một chu kỳ đầu tư mới trong trung và dài hạn.