Đại hội Nhựa Đông Á: Sẽ tăng vốn trong năm 2020

Thu Miên

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 11:54 AM (GMT+7)

Đại hội Nhựa Đông Á: Sẽ tăng vốn trong năm 2020

Đại hội Nhựa Đông Á: Sẽ tăng vốn trong năm 2020

Ngày 26/6, Công ty cổ phần Nhựa Đông Á đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.