Đại gia chơi lớn, đích thân 'cõng' 2 bao tải tiền mua sanh cổ 7 thân

Quang Sang

Thứ hai, ngày 22/06/2020 10:21 AM (GMT+7)

Đại gia chơi lớn, đích thân 'cõng' 2 bao tải tiền mua sanh cổ 7 thân

Đại gia chơi lớn, đích thân 'cõng' 2 bao tải tiền mua sanh cổ 7 thân

Nhiều đại gia từ các tỉnh thành đổ về nhà ông Vũ Lê Bình (Văn Giang, Hưng Yên) chờ mua cây sanh cổ 7 thân.