Đại biểu gửi phiếu chất vấn thêm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội về ô nhiễm không khí ở Hà Nội

An Bang

Thứ ba, ngày 19/11/2019 11:25 AM (GMT+7)

Đại biểu gửi phiếu chất vấn thêm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội về ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Đại biểu gửi phiếu chất vấn thêm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội về ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Đại biểu đặt câu hỏi, với tình trạng ô nhiễm như vừa qua thì đã cần phải ban bố tình trạng “khẩn cấp” hay chưa?