24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Thanh Thùy

Đà Nẵng: Mở đợt cao điểm truy quét tín dụng đen

Chuyên mục: Pháp luật
Đà Nẵng: Mở đợt cao điểm truy quét tín dụng đen

Ảnh Internet

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, các quận, huyện tăng cường phối hợp với Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tín dụng đen trên địa bàn Đà Nẵng từ nay đến ngày 15/10/2021.

Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong đợt cao điểm đã đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện đợt cao điểm; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là hoạt động cho vay ngang hàng (hay còn gọi là vay trực tuyến, vay qua app), vay trực tuyến không thế chấp, vay không thế chấp...; không để hình thành các đường dây, tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu. Quản lý chặt chẽ hoạt động mở tài khoản, giao dịch thanh toán của khách hàng tại các ngân hàng và chủ động hoặc phối hợp, hỗ trợ trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về Công an thành phố những tài khoản, khách hàng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật như gia tăng đột biến, bất thường trong giao dịch (tần suất, phạm vi, lượng tiền...). Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động tài chính; chấn chỉnh hoạt động của cán bộ, nhân viên, không gây phiền hà, sách nhiễu người vay.
UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thuộc diện đối tượng quản lý Nhà nước nắm, hiểu, tự phòng tránh, không tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tín dụng đen, cho vay lãi nặng dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp phòng ngừa, tích cực phối hợp với Công an thành phố trong đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm các yêu cầu, mục đích đề ra; báo cáo kết quả thực hiện toàn đợt cao điểm về Công an thành phố trước ngày 20/10/2021 để theo dõi, tập hợp, báo cáo UBND thành phố.
PV
Thời Báo Ngân Hàng
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484