Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa làm dự án KCN Long Mỹ giai đoạn 2 quy mô 100ha

Hoài Nhật

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 08:29 AM (GMT+7)

Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa làm dự án KCN Long Mỹ giai đoạn 2 quy mô 100ha

Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa làm dự án KCN Long Mỹ giai đoạn 2 quy mô 100ha

Bình Định đã chọn được nhà đầu tư thực hiên dự án khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 với diện tích 100ha.