24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Vũ Hải

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI) chia cổ tức 20% bằng tiền mặt

Chuyên mục: Chứng khoán
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI) chia cổ tức 20% bằng tiền mặt

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ngày 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO - IDI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), báo các tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và thông qua các tờ trình gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2020; lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021; phê duyệt lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021; phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2020, sửa đổi - bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh…
Theo báo cáo của HĐQT, năm 2020, IDICO – IDI đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình củng cố và cạnh tranh thị trường, thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Cty năm 2020 đạt và vượt mức kế hoạch từ 101% - 142,86%.
Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với mục tiêu đạt một số chỉ tiêu như: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 513,784 tỷ đồng, doanh thu và thu nhập khác 403,218 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng và đầu tư phát triển 15 tỷ đồng...Đặc biệt, đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã biểu quyết mức chia cổ tức năm 2020 là 20% bằng tiền mặt và dự kiến chia cổ tức năm 2021 sẽ là 20%.
Phương Mai – Minh Anh
Báo Xây Dựng
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484