Cơ quan Điều tra xác minh: Bà Hứa Thị Phấn vẫn khỏe mạnh bình thường

Lê Nam

Thứ tư, ngày 20/11/2019 06:31 AM (GMT+7)

Cơ quan Điều tra xác minh: Bà Hứa Thị Phấn vẫn khỏe mạnh bình thường

Cơ quan Điều tra xác minh: Bà Hứa Thị Phấn vẫn khỏe mạnh bình thường

Theo xác minh của Cơ quan Điều tra tại bệnh viện nơi bà Hứa Thị Phấn nằm điều trị thì sức khỏe của bị cáo vẫn bình thường.