Chuyện làm lãnh đạo: Khả năng trời sinh hay cần rèn luyện?

Lan Anh

Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:03 PM (GMT+7)

Chuyện làm lãnh đạo: Khả năng trời sinh hay cần rèn luyện?

Chuyên mục : Kỹ năng

Chuyện làm lãnh đạo: Khả năng trời sinh hay cần rèn luyện?

Theo Brigette Hyacinth các nhà lãnh đạo có 80% xuất phát từ rèn luyện và 20% là thiên phú.