Chuyên gia: E ngại Trung Quốc gia tăng, ASEAN có thể chia rẽ thành 2 phe

Vy Lam

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 18:34 PM (GMT+7)

Chuyên gia: E ngại Trung Quốc gia tăng, ASEAN có thể chia rẽ thành 2 phe

Chuyên gia: E ngại Trung Quốc gia tăng, ASEAN có thể chia rẽ thành 2 phe

Với tác nhân chính là Trung Quốc, viễn cảnh ASEAN có thể sẽ không còn tồn tại theo mô hình hiện nay.