Chuyển đổi số không còn là câu chuyện sống còn nữa, mà là chuyện bắt nhịp với xu thế

TS Võ Trí Thành

Thứ hai, ngày 22/06/2020 13:24 PM (GMT+7)

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện sống còn nữa, mà là chuyện bắt nhịp với xu thế

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện sống còn nữa, mà là chuyện bắt nhịp với xu thế

Hậu Covid các DN nên chuyển đổi sản phẩm của mình theo xu hướng và thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó ông cũng cho rằng chuyển đổi số không còn là câu chuyện sống còn nữa mà nó là câu chuyện của bắt nhịp xu thế. Nguyên tắc đầu tiên là phải nhìn xu thế của thế giới và đặt chiến lược của DN trong xu thế đó.