Chủ tịch Deloitte Hà Thu Thanh: Thế hệ doanh nhân Sao Đỏ sẽ bứt phá

Đồng Khoa

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 11:37 AM (GMT+7)

Chủ tịch Deloitte Hà Thu Thanh: Thế hệ doanh nhân Sao Đỏ sẽ bứt phá

Chuyên mục : Kinh doanh

Chủ tịch Deloitte Hà Thu Thanh: Thế hệ doanh nhân Sao Đỏ sẽ bứt phá

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng cùng với sự bùng nổ của công nghệ, các doanh nhân trẻ của Việt Nam sẽ cần nhiều yếu tố để có thể lớn mạnh xây đất nước hùng cường. Trong đó, tinh thần sẵn sàng kết nối cũng như minh bạch trong quản trị là những giá trị cốt lõi.