Chữ Hoàng Sa, Trường Sa biến mất trên ứng dụng, Go-Viet nói do… “lỗi kỹ thuật”