Chính thức chấm dứt cho vay ngoại tệ: “Đáng ra phải làm sớm hơn”

Phạm Đình Đạt

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:47 AM (GMT+7)

Chính thức chấm dứt cho vay ngoại tệ: “Đáng ra phải làm sớm hơn”

Chính thức chấm dứt cho vay ngoại tệ: “Đáng ra phải làm sớm hơn”

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cho vay ngoại tệ đáng lẽ ra phải làm sớm hơn.