Cháy hàng vì corona, dừng chuyển phát khẩu trang ra nước ngoài