Chặn đứng phế liệu nhập khẩu ồ ạt

Nguyễn Thanh Cường

Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:19 AM (GMT+7)

Chặn đứng phế liệu nhập khẩu ồ ạt

Chặn đứng phế liệu nhập khẩu ồ ạt

Thạch cao, xỉ, giấy loại hoặc bìa thu hồi, tơ tằm phế liệu, phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô… là những sản phẩm nằm trong danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu theo Thông tư 27/2019/TT-BCT