Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỷ đồng sai phạm những gì?

Thạch Thảo

Thứ ba, ngày 19/11/2019 12:33 PM (GMT+7)

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỷ đồng sai phạm những gì?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỷ đồng sai phạm những gì?

Liên quan đến những sai phạm, gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất bổ sung vụ án vào diện theo dõi.