Cảnh sát Hồng Kông “mở đường lui” cho những người cố thủ cuối cùng