Cảnh sát Hồng Kông “mở đường lui” cho những người cố thủ cuối cùng

Vũ Như Hoa

Thứ ba, ngày 19/11/2019 12:12 PM (GMT+7)

Cảnh sát Hồng Kông “mở đường lui” cho những người cố thủ cuối cùng

Cảnh sát Hồng Kông “mở đường lui” cho những người cố thủ cuối cùng

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tuyên bố bà hy vọng tình thế bế tắc giữa cảnh sát và người biểu tình có thể kết thúc trong hòa bình.