Cách phân biệt tiền thật, tiền giả theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước