Các nước Nam Mỹ cảnh giác trước "đám mây" châu chấu

Nhật Anh

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 09:18 AM (GMT+7)

Các nước Nam Mỹ cảnh giác trước "đám mây" châu chấu

Các nước Nam Mỹ cảnh giác trước "đám mây" châu chấu

Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi và cung ứng Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp về kiểm dịch thực vật có thời hạn 1 năm ở hai bang Río Grande do Sul (giáp Argentina và Uruguay) và Santa Catarina (giáp Argentina) do mối đe dọa từ loài châu chấu có tên khoa học “Schistocerca Cancellata”.