BTP đặt kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt 94 tỷ đồng

Mỹ Hà

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:23 AM (GMT+7)

BTP đặt kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt 94 tỷ đồng

BTP đặt kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt 94 tỷ đồng

Ngày 13/12/2019, HĐQT CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) thông qua Nghị quyết đưa ra kế hoạch quý 4/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.