Bỏ tiền thuê người xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài vì sợ dịch