Bổ sung một ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh

Lê Kiều Trang

Thứ ba, ngày 19/11/2019 14:28 PM (GMT+7)

Bổ sung một ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh

Bổ sung một ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh

Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng mai (20/11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).