Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của hộ dân kinh doanh “cà phê đường tàu”

Vy Lam

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 19:53 PM (GMT+7)

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của hộ dân kinh doanh “cà phê đường tàu”

Chuyên mục : Kinh doanh

Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của hộ dân kinh doanh “cà phê đường tàu”

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời phiếu chuyển đơn kiến nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và văn bản của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của các hộ dân xóm đường tàu.