Bệnh nhân Trung Quốc điều trị tại Bến Tre âm tính với virus corona