Bất ngờ 600 triệu bỏ quên trong chiếc két sắt ở bãi phế liệu

Nguyễn Thanh Cường

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:23 AM (GMT+7)

Bất ngờ 600 triệu bỏ quên trong chiếc két sắt ở bãi phế liệu

Bất ngờ 600 triệu bỏ quên trong chiếc két sắt ở bãi phế liệu

Cách xử lý số tiền sau khi tìm thấy khiến nhiều người ngạc nhiên và khâm phục.