24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Thục Quyên

Bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công

Chuyên mục: Tài chính
Bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công

Bộ Xây dựng nhận được Công văn của Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị hướng dẫn quy định về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 1 của Nghị định. Trường hợp, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt được quản lý thực hiện theo quy trình như quy trình thực hiện án đầu tư xây dựng, thì việc tạm ứng các hợp đồng cung cấp dịch vụ công phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Trường hợp, công tác này không thực hiện theo quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì việc tạm ứng hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan khác.
Khánh Diệp
Báo Xây Dựng
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484