Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất

Văn Quyền

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:43 AM (GMT+7)

Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất

Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất

Theo quy định mới nhất trong bảng lương công chức ngành ngân hàng, Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1) có hệ số lương cao nhất là 8.0.