Bạn là người rất thông minh nhưng thực tế là không làm nên chuyện gì cả, nguyên nhân là bởi...